Aspanin pro persones amb discapacitat intel·lectual o salut mental i les seves famílies

Grup Aspanin som una entitat sense ànim de lucre formada per l’associació Aspanin i per la Fundació Aspanin que comparteixen seu i adreça fiscal.

Tenim més de 50 anys d’experiència en l’atenció i l’acompanyament de persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Som una entitat familiar, amb treballadors/es especialitzades en l’atenció a la persona, que
comptem amb cinc serveis especialitzats per encarar els reptes que planteja el model d’atenció
centrat en l’autonomia, la dignitat de la persona i, en la seva plena inclusió dintre de la
societat.

Totes les nostres actuacions tenen com a objectiu, oferir una atenció integral a les persones a
les que atenem, tenint els valors corporatius com ha referència clara en el nostre dia a dia:

 1. Responsabilitat social: fer-nos visibles i lluitar perquè la societat reconegui els drets de
  les persones a les que atenem, així com denunciar les injustícies que els vulnerin.
 2. Transparència: donar a conèixer la gestió de comptes i els procediments utilitzats per
  assegurar el nostre compromís ètic.
 3. Equitat: distribució dels recursos tenint en compte les necessitats personals per tal
  d’aconseguir la igualtat social.
 4. Compromís: som un equip implicat en la nostra feina, on prima el treball
  individualitzat, l’ètica i la solidaritat.
 5. Qualitat: treballem per aconseguir una millora continua i per donar respostes a les
  noves necessitats, de la manera més eficaç possible.
 6. Confidencialitat: vetllem per mantenir la confidencialitat de la persona assistida, així
  com de les famílies que els acompanyen.

Col·labora

Ajuda'ns

Equip humà com a motor

Gràcies a totes les persones professionals que mitjançant la seva implicació en els diferents serveis i recursos, permeten avançar i assolir els objectius plantejats per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, i per a la seva plena inclusió en la societat.

Aquesta tasca no seria possible sense la dedicació de totes les persones d’atenció directa i indirecta. 

Més de 50 anys millorant la vida de les persones

El motor d’Aspanin arrenca 1966 per un grup de pares i mares d’infants amb discapacitat intel·lectual que necessitaven donar resposta a moltes preguntes, trencar estigmes i mirar cap al futur dels seus fills i de totes les famílies de Badalona ho necessitessin.

Desplaça cap amunt