Projecte Llars InFusió

Projecte Llars InFusió

Neix el projecte Llars InFusió de la mà d'Aspanin i la Fundació Privada Llegat Roca i Pi.

El nom del projecte, InFusió s’inspira en “In”, “Inside”, dins la casa. Li segueix “Fusió”, ja que fusionem dos col·lectius diferents.

Aquesta aliança entre Grup Aspanin i Fundació Privada llegat Roca i Pi, neix amb l’objectiu d’oferir habitatge a persones amb discapacitat intel·lectual i/o a persones sense llar, mitjançant un cohabitatge dels dos col·lectius.

Per una banda, Grup Aspanin, treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i a partir del Programa de Suport a la pròpia Llar (PSALL), oferim suport a l’habitatge a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que volen viure de forma independent.

I per l’altra, la Fundació Privada llegat Roca i Pi, que té per objectiu, l’atenció i l’acompanyament a les persones pobres i en situació de vulnerabilitat social i de les seves famílies.  

Així doncs, els objectius principals del projecte Llars InFusió són:

  • Facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat social i exclusió residencial oferint un acompanyament integral.
  • Facilitar l’accés i manteniment d’un habitatge digne a persones amb discapacitat intel·lectual oferint un acompanyament integral.
  • Desenvolupar competències per a la pròpia autonomia a la llar.

Aquesta fusió construeix un habitatge sense prejudicis i on es comparteixin les seves similituds i diferències. Alhora que s’aconsegueix trencar amb la solitud no desitjada i es fomenta un espai on sentir-se escoltat i compartir vivències.

Col·labora

Ajudan's

Desplaça cap amunt